• “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ - СТАТИСТИК”

    ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ - СТАТИСТИК”

ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ - СТАТИСТИК” СЭДЭВТ
ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН

-

ТӨРИЙН ОРДОНД

Зорилго

Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийг дүгнэж, чиг хандлагыг тодорхойлоход статистикийн үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэх, албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийн чанарыг сайжруулах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хангаж, анхдагч мэдээллийн сангуудыг харилцан ашиглах бололцоог бүрдүүлэх, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, үнэн бодит мэдээллийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх хүрээнд хүндрэл бэрхшээл, шийдвэрлэх арга замаа тодорхойлоход чиглэгдэнэ.

Хөтөлбөр

Бүртгэл

Нээлт

УИХ-ын гишүүн, ЭЗБХ-ны дарга Д.Дамба-Очир

Төрийн дуулал эгшиглэнэ

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн хүрсэн түвшин

Илтгэгч: УИХ-ын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Г.Занданшатар

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 ба Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтын биелэлтийг хангах нь

Илтгэгч: УИХ-ын гишүүн, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг

Дэлхийн түвшний тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөр

Илтгэгч: Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Суурин зохицуулагч, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Суурин төлөөлөгч Беате Транкман

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд түншлэгчдийн оролцоо, хувь нэмэр

Илтгэгч: Үндэсний хөгжлийн газрын дарга Б.Баярсайхан

Хөгжил - Статистик

Илтгэгч: Үндэсний статистикийн хорооны дарга А.Ариунзаяа

Цайны завсарлага

Үзэсгэлэнтэй танилцах

Дурсгалын зураг

Үдийн зоог

Салбар хуралдаанд шилжинэ

Салбар хуралдаан

Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг хангахад түншлэлийг хөгжүүлэх нь

Чиглүүлэгч: ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяа

Блюскай зочид буудал

Улаанбаатар хот, Блюскай зочид буудал

Бүртгэл

Салбар хурлын зорилго, ач холбогдлыг хурал зохион байгуулагч буюу чиглүүлэгч танилцуулна

Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын тоон мэдээллийг боловсруулахад Азийн хөгжлийн банкны оролцоо

Илтгэгч: Азийн хөгжлийн банкны ахлах эдийн засагч Деклан Магий

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Илтгэгч: Үндэсний хөгжлийн газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Ж.Должинсүрэн

Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг хангахад статистикийн үүрэг, оролцоо, сорилт ба боломжууд

Илтгэгч: ҮСХ-ны Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын дарга А.Дэмбэрэл

Цайны завсарлага

Тогтвортой хөгжлийн хэрэгжилтийг дүгнэхэд мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглах нь

Илтгэгч: Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын дарга Б.Чинбат

Хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт

Захиргааны статистикийн мэдээллийн өнөөгийн байдал, сайжруулах арга зам

Чиглүүлэгч: ҮСХ-ны дэд дарга Ч.Баянчимэг

Блюскай зочид буудал

Улаанбаатар хот, Блюскай зочид буудал

Бүртгэл

Салбар хурлын зорилго, ач холбогдлыг хурал зохион байгуулагч буюу чиглүүлэгч танилцуулна

Хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоход олон улсын туршлага

Илтгэгч: ҮСХ-ны Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын ахлах статистикч М.Оюунжаргал

Улсын бүртгэлийн анхдагч мэдээллийг үр дүнтэй хамтран ашиглаж буй туршлага

Илтгэгч: Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэд дарга Д.Дэлгэрсайхан

Монгол Улсын мэдээллийн технологийн өнөөгийн байдал, түүнтэй уялдсан статистик дахь технологи

Илтгэгч: ҮСХ-ны Мэдээллийн технологийн газрын дарга Л.Мягмарсүрэн

Цайны завсарлага

Уламжлалт бус мэдээллийн хэрэглээ, анхаарах асуудал

Илтгэгч: ҮСХ-ны Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын ахлах статистикч Ш.Ариунболд

Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэмжихэд их өгөгдлийг ашиглах нь

Илтгэгч: НҮБХХ, Үндэсний зөвлөх Б.Цээсүрэн

Хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт

Статистикийн салбарын хөгжил, ирээдүй

Чиглүүлэгч: ҮСХ-ны Тамгын газрын дарга Ч.Цэвэгдорж

Төрийн ордон

Улаанбаатар хот, Төрийн ордон

Бүртгэл

Салбар хурлын зорилго, ач холбогдлыг хурал зохион байгуулагч буюу чиглүүлэгч танилцуулна

Статистикийн үйл ажиллагааны ерөнхий загварыг нэвтрүүлэх, Статистикийн тухай хуулийг шинэчлэх асуудал

Илтгэгч: ҮСХ-ны Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын ахлах шинжээч С.Норов

Статистикийн мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх нь

Илтгэгч: ҮСХ-ны Тамгын газрын Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Б.Батбаяр

Статистикийн салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 2017-2020

Илтгэгч: ҮСХ-ны Тамгын газрын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Ш.Оюунгэрэл

Орон нутгийн нэгжийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, анхаарах асуудал

Илтгэгч: ҮСХ-ны Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, мониторингийн хэлтсийн дарга Б.Саранчимэг

Цайны завсарлага

Орон нутгийн статистикийн нэгжийн туршлага

Илтгэгч: Нийслэлийн статистикийн газрын дарга Д.Лхамсүрэн

Хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт

Бүртгэл

Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг хангахад түншлэлийг хөгжүүлэх нь

Илтгэгч: ҮТШСГ-ын дарга А.Дэмбэрэл

Захиргааны статистикийн мэдээллийн өнөөгийн байдал, сайжруулах арга зам

Илтгэгч: ҮСХ-ны дэд дарга Ч.Баянчимэг

Статистикийн салбарын хөгжил, ирээдүй

Илтгэгч: ҮСХ-ны ХАНСГ-ын дарга А.Амарбал

Хэлэлцүүлэг, асуулт, хариулт

Нэгдсэн уриалга танилцуулах

Илтгэгч: ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяа

ТАМГЫН ГАЗАР, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТЭС

Оролцогчид: Статистикийн улсын байцаагчид

"Статистикийн улсын байцаагчдын 2018 оны үйл ажиллагааны чиглэл, анхаарах асуудлууд" сэдэвтэй сургалт, хэлэлцүүлэг

Илтгэгч: ХШМХ-ийн дарга Б.Саранчимэг, шинжээч Н.Болормаа

Хэлэлцүүлэг

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР

Оролцогчид: Хэлтсийн дарга, асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, судлаач

Нийгмийн статистикийн чиглэлээр анхаарах асуудал

Илтгэгч: ХАНСГ-ын дарга А.Амарбал

Биеийн тамир спортын 2017 оны тооллого

Илтгэгч: ХАНСГ-ын дарга А.Амарбал

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР

Оролцогчид: Үнэ хариуцсан мэргэжилтэн

Хэрэглээний үнийн мэдээ цуглуулах арга зүй анхаарах асуудлууд

Сургагч: ЭЗСГ-ийн шинжээч Ж.Болортуяа

Хэрэглээний үнийн мэдээний програм хангамж

Сургагч: МТГ-ын ахлах шинжээч Б.Тамир, ЭЗСГ-н шинжээч Д.Батсүх

Олон улсын өртгийн зэрэгцүүлэлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд явагдаж буй үнийн судалгаанд анхаарах асуудлууд

Сургагч: ЭЗСГ-ын ахлах статистикч Д.Энхзаяа

Олон улсын өртгийн зэрэгцүүлэлтийн судалгааны програм хангамж

Сургагч: МТГ-ын ахлах шинжээч Б.Тамир, ЭЗСГ-ийн ахлах шинжээч Г.Мөнх -Оргил

Асуулт хариулт

Холбоо барих

Засгийн газрын III байр Бага тойруу-44, Улаанбаатар-11, Монгол улс


Утас: (976-11)-326414

Факс: (976-11)-324518

И-мэйл: